Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Považie, LS Duchonka, lokalita Blatnica, časť A (bez dopravy), výzva č. 08/07/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Považie, LS Duchonka, lokalita Blatnica, časť A (bez dopravy), výzva č. 08/07/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 39 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 07:00
Vyhlásenie: 22.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Duchonka
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa