Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Považie, ES Trenčianska Turná, časť A (bez dopravy), výzva č. 07/07/2024 - opakovaná

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Považie, ES Trenčianska Turná, časť A (bez dopravy), výzva č. 07/07/2024 - opakovaná
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 60 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 07:00
Vyhlásenie: 22.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Trenčianska Turná
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa