Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Podunajsko, - výzva č. 08/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Podunajsko, - výzva č. 08/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45112000-5
Predpokladaná hodnota: 39 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Čifáre, Modrý Kameň, Ladzany, Pukanec
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa