Likvidácia nelegálnej skládky_OU Rožňava k.ú. Lipovník

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Likvidácia nelegálnej skládky_OU Rožňava k.ú. Lipovník
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 2 950,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 22.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Lipovník
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa