Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť A - výzva č. 139/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť A - výzva č. 139/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77210000-5
Predpokladaná hodnota: 44 159,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Mútne
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa