Vypracovanie PD pre výstavbu ihriska pozostávajúceho z workoutového ihriska a multifunkčného športoviska v blízkosti Átriových domkov v areáli Mlyny UK

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypracovanie PD pre výstavbu ihriska pozostávajúceho z workoutového ihriska a multifunkčného športoviska v blízkosti Átriových domkov v areáli Mlyny UK
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Predpokladaná hodnota: 8 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 21.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa