Prenájom a predaj majetku Mesta Zvolen

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenájom a predaj majetku Mesta Zvolen
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Zvolen
Adresa: námestie Slobody
96001 Zvolen
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Zvolen
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa