DNS VAKM výzva 67/2024 pre závod Bardejov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS VAKM výzva 67/2024 pre závod Bardejov
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44160000-9
Predpokladaná hodnota: 848,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Bardejov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa