Zaobstaranie výpočtovej techniky 1/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zaobstaranie výpočtovej techniky 1/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30213100-6
Predpokladaná hodnota: 494 534,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 21.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta
84104 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Dodanie výpočtovej techniky spočívajúcej v prenosných počítačoch, tabletoch, stolových počítačoch, zobrazovacích jednotkách, videoprojektoroch, periférnych zariadeniach a ich príslušenstve.