Elektrický vozík

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektrický vozík
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42415000-8
Predpokladaná hodnota: 26 567,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 15:00
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NELAPEK s.r.o.
Adresa: Vinohrady 9727/3D
940 51 Nové Zámky
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nové Zámky
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa