Nákup spotrebného materiálu - cartridge, odpadové nádoby k frankovacím strojom Pitney Bowes DM305c/DM405c

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup spotrebného materiálu - cartridge, odpadové nádoby k frankovacím strojom Pitney Bowes DM305c/DM405c
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30192113-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa