Ovocie a zelenina II.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ovocie a zelenina II.
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 96 537,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 17.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa: Pažítková
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa