Nákup molekulových sít pre detekčný prístroj LCD 3.3

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup molekulových sít pre detekčný prístroj LCD 3.3
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42514300-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 17.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa