Detektor RTG na bagety

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Detektor RTG na bagety
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.5.2024 10:30
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: GROTTO, a.s.
Adresa: Dunajská 25
811 08 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa