Rozšírenie skladovacích a expedičných kapacít spoločnosti Mäso Melek, s.r.o.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozšírenie skladovacích a expedičných kapacít spoločnosti Mäso Melek, s.r.o.
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 273 873,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mäso Melek, s.r.o.
Adresa: 231
952 01 Melek
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Melek
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Stavebné úpravy Mäsokombinátu – Melek, kde zmenou užívania stavby z pôvodných garáží na navrhovanú mraziareň (SO 03) pre spracované mäsové výrobky, prístavba (SO 01), nová chladiarenské boxy (SO 02), ktorými sa rozšíria skladové priestory a vybudovanie nových spevnených plôch, výmena vstupnej brány na pozemok (SO 04) a Fotovoltické zariadenie (SO 05) na pozemku obstarávateľa.