Rekonštrukcia hrádze

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia hrádze
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45240000-1
Predpokladaná hodnota: 75 655,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 08:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hlavná 233
05315 Hrabušice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Blajzloch
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa