Slzné spreje

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Slzné spreje
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 24950000-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská Ľupča
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa