Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru v bytovom dome Doležalova 7

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru v bytovom dome Doležalova 7
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 17:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mierová
82705 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Obhliadka nebytového priestoru bude možná v termíne 28.05.2024 o 14:30 h. a 04.06.2024 o 14.30 h.