Germicídne žiariče v počte 59 ks (BTK)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Germicídne žiariče v počte 59 ks (BTK)
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 23:59
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa: Pažítková
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa