Modernizácia systémov chladenia - Chladiace stroje

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Modernizácia systémov chladenia - Chladiace stroje
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42513200-7
Predpokladaná hodnota: 413 618,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: EQUUS a.s.
Adresa: Hviezdna 38
821 06 Bratislava
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Vinica
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa