Jednorazové kosenie v areáli podhradia Bratislavského hradu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Jednorazové kosenie v areáli podhradia Bratislavského hradu
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77310000-6
Predpokladaná hodnota: 7 875,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa