Prenájom nebytových priestorov (25 m2 na prízemí priestor - predajňa v objekte obytného domu na prízemí na ul. Školskej 20.)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenájom nebytových priestorov (25 m2 na prízemí priestor - predajňa v objekte obytného domu na prízemí na ul. Školskej 20.)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 39,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 15:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Moldava nad Bodvou
Adresa: Školská
04501 Moldava nad Bodvou
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Moldava nad Bodvou
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa