Prieskum trhu dodávka turbínových plynomerov G6500 a G2500 TZP_Obnova turbínových plynomerov na CS PZZP Láb

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prieskum trhu dodávka turbínových plynomerov G6500 a G2500 TZP_Obnova turbínových plynomerov na CS PZZP Láb
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NAFTA a.s.
Adresa: Votrubova 1
821 09 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Láb
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa