Oprava fotografických zariadení z útvarov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a okresných úradov v správe Centra podpory v Žiline

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava fotografických zariadení z útvarov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a okresných úradov v správe Centra podpory v Žiline
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 50344100-9
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa