Kalibrácia a overenie správnej funkčnosti pipiet

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kalibrácia a overenie správnej funkčnosti pipiet
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50433000-9
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa