Materiál pre potreby Štátneho archívu Nitra

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Materiál pre potreby Štátneho archívu Nitra
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30192000-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nitra
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa