Obstaranie hygienických, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre potreby MV SR a krajských centier podpory

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie hygienických, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre potreby MV SR a krajských centier podpory
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 39800000-0
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava, Žilina, Trenčín, Banská Bystrica, Trnava, Nitra, Košice, Humenné, Limbach
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa