Mlieko a mliečne výrobky II.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mlieko a mliečne výrobky II.
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 174 541,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa: Pažítková
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa