In-line inspection of gas pipeline ZS6 CA UGS DN 450 PN 100

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: In-line inspection of gas pipeline ZS6 CA UGS DN 450 PN 100
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NAFTA a.s.
Adresa: Votrubova 1
821 09 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Jakubov, Kostolište, Plavecký Štvrtok
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Following publication of this notice of a competitive public tender on the NAFTA a.s. website (www.nafta.sk), tenderers may express their interest in participating by sending an email to the Awarding Authority, by 20.05.2024, at the purchasing portal https://nafta.1803sw.com ; The selection conditions specified in this announcement will only be explained if a written request has been electronically mailed to the Awarding Authority’s contact person (see “2”-Mgr. Antonia Cavalli PhD.) at latest by 22.05.2024 at 10:00 am.