Poradenské a právne služby pri Verejnom obstarávaní

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poradenské a právne služby pri Verejnom obstarávaní
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79418000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 11:30
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Betliarska 2032/18
04801 Rožňava
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Rožňava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa