Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 5/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 5/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Limbová
83752 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Piešťany
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa