Nákup vozidla so zdvíhacou plošinou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup vozidla so zdvíhacou plošinou
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34142100-5
Predpokladaná hodnota: 66 025,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Bardejovská
04329 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa