Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek pre UK

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek pre UK
Kód zákazky:
Postup: Súťažný dialóg
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42512000-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 14:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo nám. 6
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa