DNS Krmivá 2023 - 2027 - Dodávka krmív s dopravou pre OZ Vihorlat - výzva č.7

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS Krmivá 2023 - 2027 - Dodávka krmív s dopravou pre OZ Vihorlat - výzva č.7
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 15700000-5
Predpokladaná hodnota: 5 670,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK04 - Východné Slovensko
Miesto dodania: Úbrež, Humenné
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa