Zvárací invertor MAHE

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zvárací invertor MAHE
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tomášikova 28B
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Čierna nad Tisou
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa