ND žkv - vodojem na HDV rad 131

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ND žkv - vodojem na HDV rad 131
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tomášikova 28B
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Spišská Nová Ves
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa