Likvidácia stavebných objektov Budova filtrov, Budova nástreku DEG a Budova ložiskovej vody na stredisku ZPS Láb 3

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Likvidácia stavebných objektov Budova filtrov, Budova nástreku DEG a Budova ložiskovej vody na stredisku ZPS Láb 3
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NAFTA a.s.
Adresa: Votrubova 1
821 09 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Láb
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa