Výmena guľových uzáverov rok 2025 pre stredisko ZS3 - kolektorovňa - dodávka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výmena guľových uzáverov rok 2025 pre stredisko ZS3 - kolektorovňa - dodávka
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NAFTA a.s.
Adresa: Votrubova 1
821 09 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Plavecký Štvrtok
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 17.05.2024 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži; Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2-Mgr. Antonia Cavalli PhD.) najneskôr do 22.05.2024 do 10:00 hod.