Obstaranie kombajnu pre ŠRV v spoločnosti EQUUS a.s.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie kombajnu pre ŠRV v spoločnosti EQUUS a.s.
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 14:00
Vyhlásenie: 10.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: EQUUS a.s.
Adresa: Hviezdna 38
821 06 Bratislava
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Vinica
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa