Služby spojené s technickou údržbou a aktualizáciou webstránky na platforme October CMS

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Služby spojené s technickou údržbou a aktualizáciou webstránky na platforme October CMS
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72250000-2
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa: Námestie SNP
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Banská Bystrica
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa