DNS_Geodetické služby_ Vytyčenie hranic parciel lesných pozemkov v k.ú Uzovské Pekľany OZ Šariš výzva č.2/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS_Geodetické služby_ Vytyčenie hranic parciel lesných pozemkov v k.ú Uzovské Pekľany OZ Šariš výzva č.2/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71354300-7
Predpokladaná hodnota: 2 340,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Uzovské Pekľany
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa