Rekonštrukcia kanalizácie a chodníka v obci Balog nad Ipľom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia kanalizácie a chodníka v obci Balog nad Ipľom
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.12.2024 00:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Balog nad Ipľom
Adresa: Hlavná
99111 Balog nad Ipľom
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Balog nad Ipľom
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa