Nákup kameniva - časť B (s dopravou) - výzva č. 7/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva - časť B (s dopravou) - výzva č. 7/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 95 829,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Krásnohorské Podhradie
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa