Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - výzva č. 6/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - výzva č. 6/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 9 416,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Kokošovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa