Stranový priekopový mulčovač

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stranový priekopový mulčovač
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 13 863,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Ivan Moroz
Adresa: Borov 86
06801 Medzilaborce
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Medzilaborce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa