Rekreačná chata (výstavba)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekreačná chata (výstavba)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 179 212,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Martevent, s.r.o.
Adresa: 14
947 01 Martovce
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Martovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa