Plán obnovy 5_Ručný 3D skener

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Plán obnovy 5_Ručný 3D skener
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 35125100-7
Predpokladaná hodnota: 102 862,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa