Obuv odolná voči teplu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obuv odolná voči teplu
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 18830000-6
Predpokladaná hodnota: 124 900,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská Ľupča
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa