Oprava EKG prístroja Cardiovit A T2 puls

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava EKG prístroja Cardiovit A T2 puls
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 50421000-2
Predpokladaná hodnota: 350,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa