Výmena drevenej pergoly a úprava terasy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výmena drevenej pergoly a úprava terasy
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 900 009,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 16:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Vinohrady Jasová, s.r.o.
Adresa: 562
941 34 Jasová
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Jasová
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa